Trudny rynek pracy

Bardzo łatwo można zauważyć, że rynek pracy, jaki obserwujemy w Bielsko – Białej jest trudny, jednakże nie beznadziejny, co sprawia, że istnieją szansę, aby bezrobotny mógł znaleźć pracę. Trudno rzec, aby była to praca wymarzona, jednakże daje możliwość zarobków a to chyba jest w każdym fachu najważniejsze.

W obecnym czasie osób bezrobotnych jest na terenie Bielska – Białej około sześciu tysięcy. Niestety liczba ta wzrasta w okresie zimy, kiedy kończą się prace sezonowe. Pośród zarejestrowanej liczby osób bezrobotnych dominują przede wszystkim kobiety, albowiem jest ich około sześćdziesiąt procent. Co więcej w ostatnich miesiącach zwiększyła się także ilość ludzi, którzy to uprawnieni są do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych.

Duża liczba osób, które posiadają status bezrobotnych to ludzie bez wykształcenia, a także osoby długotrwale bezrobotne. Dominują także osoby z wyższym wykształceniem, lecz bez doświadczenia zawodowego.

Mniejsza ilość ofert

Takiej sytuacji wcale nie poprawia fakt, iż dziś pracodawcy zgłaszają do UP znacznie mniej ofert pracy aniżeli było to w latach poprzednich. Naturalnie łatwo też można zauważyć, że większość tych ofert pochodzi z sektora prywatnego. Większość ofert pracy, to oferty sezonowe, bez możliwości stałego zatrudnienia.

Jak donoszą statystyki w 2013 roku w urzędzie w mieście Bielsko – Biała było około 300 wolnych etatów pracy, co wcale nie zaspokaja potrzeby pracy i nie jest adekwatne do ilości bezrobotnych.

Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów takich jak:

  • Księgowa
  • Psycholog
  • Pracownik administracyjno – biurowy
  • Sprzątaczka
  • Monter
  • Pomocnik magazyniera

Mimo, że sytuacja na rynku pracy w Bielsko – Białej nie jest zadowalająca to jednak wskaźnik wedle, którego stopa bezrobocia jest liczona nie przekracza 5 %. Jak donoszą badania bezrobocie wynika z obu stron. Potencjalny pracodawca boryka się z odnalezieniem pracownika, który posiada odpowiednie kwalifikacje, zaś pracownik nie ma adekwatnej wiedzy, która pozwoliłaby mu podjąć etat. Wymagania są, więc niedopasowane, a tym samym problem bezrobocia narasta.

Be the first to comment on "Trudny rynek pracy"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*