Wskaźnik miejsc aktywacji zawodowej w Olsztynie

Jeżeli przyjrzymy się poszczególnym grupom zawodowym, jakie istnieją na rynku pracy w Olsztynie zainteresować się także musimy statystykami, które wykazuje ministerstwo. Jeśli bacznie im się przyjrzeć z całą pewnością zauważymy, że osoby z poszczególnych grup maja niemalże identyczne, a już na pewno bardzo podobne szanse na znalezienie pracy.

 

W roku 2012 bezrobotnych osób na terenie Olsztyna było 0,29%. Jak stwierdzono 30 % z owej liczby aktywnie poszukując zatrudnienia znaleźli je. Szansę taką dał im urząd pracy w Olsztynie. Ta grupa osób bezrobotnych była w poszukiwaniu pracy odpowiednio zmotywowana, albowiem rejestrowali się pragnąc posiadać ubezpieczenie zdrowotne, czy też zasiłek.

 

Dysproporcje w ofertach pracy

 

Analizując statystyki sporządzone na rok 2012 łatwo zauważyć bardzo wysokie dysproporcje, które istniały w poszczególnych ofertach pracy. Największa ilość ofert pracy była dla pracowników biurowych, najmniejsza dla nauczycieli. W dobrej sytuacji znajdowali się także pracownicy fizyczni, albowiem w 2012 roku na rynku pracy istniała wielka ilość ofert dla robotników przemysłowych, monterów, a także rzemieślników. Z całą pewnością, jeżeli bezrobotny chciał dostać pracę mógł ją otrzymać. Statystyki ukazują, iż ofert pracy w Olsztynie, wcale nie jest tak mało.

Be the first to comment on "Wskaźnik miejsc aktywacji zawodowej w Olsztynie"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*